امنیت کار

امنیت کار

این دوره 240 ساعته برای امنیت در کار و مواردی از قبل لباس کار مناسب و سایر چیز ها گفته می شود این دوره 240 ساعته برای امنیت در کار و مواردی از قبل لباس کار مناسب و سایر چیز ها گفته می شود این دوره 240 ساعته برای امنیت در کار و مواردی از قبل لباس کار مناسب و سایر چیز ها گفته می شود

اطلاعات دوره ورود به حساب ثبت نام

اطلاعات دره امنیت کار

نام مدرس دوره جعفر مرادیان
مدیر دوره منصوریوسفی نیا
محل برگزاری دانشکده فنی حرفه ای شماره یک تبریز
شماره مجوز 25/340/730-98/01/27
تاریخ شروع دوره 1398/10/10
تاریخ پایان دوره 1399/01/05
طول دوره 240
تعداد ثبت نامی 0
ساعت و تاریخ ثبت این دوره : 1398/10/5 - 20:20:20

معرفی دوره

این دوره 240 ساعته برای امنیت در کار و مواردی از قبل لباس کار مناسب و سایر چیز ها گفته می شود این دوره 240 ساعته برای امنیت در کار و مواردی از قبل لباس کار مناسب و سایر چیز ها گفته می شود این دوره 240 ساعته برای امنیت در کار و مواردی از قبل لباس کار مناسب و سایر چیز ها گفته می شود
close
close

ثبت تشخیص برای این بیمار

 
close

دارو ها